Nasza planeta zasługuje na szacunek

Od początku istnienia firmy dokładamy wszelkich starań aby produkcja naszych systemów lakierniczych odbywała się w zgodzie z poszanowaniem dobra naszej planety. Przez ostatnią dekadę położyliśmy na tę kwestię jeszcze większy nacisk. Potwierdzają to certyfikaty, które gwarantują jakość i brak toksyczności naszych produktów.

Świetny zespół biznesowy

Jesteśmy członkami Hiszpańskiego Stowarzyszenia Producentów Farb i Farb Drukarskich. Stamtąd otrzymujemy specjalistyczne porady w sposób, który wspiera zarządzanie aktualnymi przepisami, szkoleniami i informacjami dla sektora.

Nowe przepisy:

W związku ze zmianą przepisów, które zmodyfikowały załącznik XVII rozporządzenia REACH dotyczący diizocyjanianów, stowarzyszenie ASEFAPI zapewnia informacje na temat ich stosowania i obchodzenia się z nimi. Szkolenie to, począwszy od 24 sierpnia 2023 r., jest obowiązkowe dla wszystkich specjalistów zajmujących się tymi substancjami, ponieważ muszą oni posiadać odpowiednie przeszkolenie, aby przystąpić do ich przemysłowego lub profesjonalnego stosowania. Więcej informacji tutaj: https://www.asefapi.es/noticia.php?id=207