Skip to main content

W dzisiejszych czasach każdy ma możliwość publikowania treści w mediach społecznościowych, co przyczynia się do dezinformacji i powstawania problemów związanych z weryfikacją prawdziwości danej informacji. Wybuch globalnej pandemii Covid-19 przyczynił się do radykalnego wzrostu tego zjawiska. Dlatego też zalecamy opierać się na publikacjach pochodzących wyłącznie z oficjalnych źródeł instytucji akredytowanych.

W ostatnich miesiącach wiele firm i naukowców dąży do opracowania rozwiązań, które umożliwią walkę z patogenem i odpowiedzą na pytanie jak zapobiegać jego rozprzestrzenianiu się. Jedną z nich jest ASEFAPI – organizacja, która jest źródłem rzetelnych informacji na temat dostępnych na rynku środków o zweryfikowanym działaniu, mających zastosowanie w sektorze przemysłu lakierniczego.

Dlatego też INDUSTRIAS QUÍMICAS IRIS SA pragnie przyłączyć się do publikacji wydanej przez ASEFAPI w dniu 17 kwietnia 2020 r. na temat różnic między nimi “Biocydy” y los “Preparaty biobójcze”; i jeśli możliwe jest wykorzystanie ich do zwalczania Covid-19 (http://www.asefapi.es/files/archivo_file_110417_113818.pdf)

“Biocydy” to środki (grzybobójcze, bakteriobójcze, owadobójcze, wirusobójcze i inne), mające na celu zniszczenie, przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się szkodliwych organizmów. Przed wprowadzeniem na rynek produkty te poddawane są wnikliwym testom i przechodzą żmudne procesy rejestracji, bez których nie mogą być sprzedawane.

Natomiast według Europejskiej Agencji Chemikaliów preparatem biobójczym jest każda substancja czy mieszanina, która nie ma na celu dezynfekcji, ale umożliwia to jej charakterystyka chemiczna. Produkty tego rodzaju nie muszą być oficjalnie rejestrowane, ale jednocześnie nie mogą być promowane ze względu na drugorzędne właściwości. Umieszczane na ich opakowaniach etykiety muszą być przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie mogą prowadzić do dezinformacji wśród klientów.

Zapewniamy, że etykiety umieszczane na opakowaniach środków wyprodukowanych przez INDUSTRIAS QUIMICAS IRIS S.A. spełniają wszelkie wymogi prawne.

Według ASEFAPI dostępne są standaryzowane testy oceniające efektywność powłok lakierniczych w zakresie bakterio i wirusobójczości. Jednakże nie znajdują one zastosowania w przypadku COVID-19. W związku z tym, pojawiające się w ostatnim czasie publikacje dotyczące istnienia antykoronawirusowych dodatków do farb i lakierów należy uznać za nieprawdziwe, gdyż ich działania nie można potwierdzić za pomocą oficjalnie dostępnych testów.

Comparte en:

Zostaw odpowiedź